NOVE CENE PUTARINA U FRANCUSKOJ

Napisano .

Odlukom od 25.01.2017. godine povećane su cene putarine u Francuskoj. Stopa povećanja cena se kreće u opsegu od 0,58% do 2,92% za vozila klase 3 i od 0,58% do 1,59% za vozila klase 4. Nove cene se primenjuju od 01.02.2017. godine.

S obzirom da cene razlikuju u zavisnosti od preduzeća koje vrši naplatu putarine, dajemo kratak pregled stopa povećanja:

  1. APRR: 0.90% (Klasa 3), odnosno 0.90% (Klasa 4);
  2. AREA: 1.82% (Klasa 3), odnosno 1.59% (Klasa 4);
  3. ASF: 1.20% (Klasa 3), odnosno 1.20% (Klasa 4);
  4. COFIROUTE: 2.92% (Klasa 3), odnosno 0.67% (Klasa 4);
  5. ESCOTA: 0.59% (Klasa 3)), odnosno 0.59% (Klasa 4);
  6. SANEF: 0.58% (Klasa 3), odnosno 0.58% (Klasa 4);
  7. SAPN: 0.58% (Klasa 3), odnosno 1.54% (Klasa 4).

 

Oznake: putarina

Štampa