bsec urta105  uetr  komora logo 48

USLUGA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

S obzirom da prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, prevoznici imaju obavezu vođenja evidencija o radu vozača, Udruženje je proširilo ponudu svojih usluga koje su u vezi sa obavezama prevoznika koje proizilaze upravo iz pomenutog zakona i njegovih podzakonskih akata. Usluga se odnosi na obradu i analizu podataka sa tahografskih listića, kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa i vođenje evidencija o radnom vremenu vozača, pod najpovoljnijim uslovima i uz pravnu pomoć iz oblasti pomenutog zakona. Zakonske obaveze prevoznika obuhvaćene ponudom su:

 • preuzimanje podataka sa kartica vozača i iz memorije digitalnog tahografa
 • skeniranje tahografskih listića u prostorijama prevoznika
 • obradu i analizu podataka o aktivnostima vozača softverom TIS Web 
 • izradu izveštaja o aktivnostima vozača koji se elektronskim putem dostavljaju prevozniku, i to sledećih izveštaja:
  • Protokol aktivnosti vozača
  • Prekršaji vozača
  • Pismo vozaču
  • Linearni grafikon aktivnosti

Štampa El. pošta