bsec urta105  uetr  komora logo 48
 TBF 2018 768x180 px
  • Početak
  • Čitači kartica i pripadajući softveri
 mt zabrane baner 728

 

TIS-Web
TIS-Web_BROCHURE_A4_SRB_Page_10_Image_0001 TIS-Web je softver za analizu podataka na internetu i predstavlja profesionalno rešenje za analizu podataka preuzetih sa kartice vozača i digitalnog tahografa. Cena TIS Web startnog paketa iznosi 280 € u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja. U cenu je uključena mogućnost otvaranja dva korisnička pristupa na jednom nalogu. Startni paket obuhvata čitač kartica vozača za digitalni tahograf i podataka sa digitalnog tahografa, kao i licencu za besplatno korišćenje softverske aplikacije u trajanju od šest meseci, nezavisno od broja vozila ili vozača.

Nakon šest meseci korišćenja korisnik se opredeljuje da li će nastaviti sa korišćenjem softverske aplikacije ili neće. Ukoliko nastavlja sa korišćenjem, korisniku se cena određuje u zavisnosti od definisanog broja vozila. Trenutna visina pretplate, na mesečnom nivou, u zavisnosti od broja vozila je data u tabeli:

Analiza - Korisnički nivo Broj vozila Visina Pretplate
Srebrni 1-2 2200
Srebrni 3-10 4100
Srebrni 11-25 6000
Srebrni do 50 7500

U navedene cene nije uračunat PDV. Promena cena bi se vršila u zavisnosti od rasta kursa evra (kada dođe do promene kursa za više od 5% u odnosu na vrednost prilikom ugovaranja)

Ako korisnik, nakon šest meseci ne želi da nastavi sa korišćenjem softvera, ugovor je moguće raskinuti a hardverska oprema (čitač kartica vozača i čitač podataka sa digitalnog tahografa) ostaju u posedu kupca.

Softver je renomiranog proizvođača VDO.

Brošuru možete preuzeti ovde.

TIS-Compact
DLK_Pro_TIS_Compact

TIS-Compact je integrisani čitač podataka sa kartica vozača i digitalnog tahografa sa softverom za konfiguraciju uređaja, pregled podataka, kontrolu i arhiviranje preuzetih podataka. Ovim uređajem ispunjavaju se pravne obaveze u pogledu preuzimanja podataka za sve digitalne tahografe dostupne na tržištu (kompatibilan sa 12 V i 24 V), kao i u pogledu obrade podataka. Uređaj je veličine mobilnog telefona a na integrisanom 2.2 TFT ekranu osetljivom na dodir daje uvid u informacije o poslednjem preuzimanju, aktivnostima vozila i vozača sa prikazom prekršaja, podsetnik o isteku perioda za preuzimanje podataka kao i informacije o kapacitetu baterije i kapacitetu memorije. Povezivanjem uređaja sa računarom pokreće se aplikacija koja omogućava prikaz podataka, npr. aktivnost vozača (vreme vožnje,radno vreme,odmor), brzina, događaji, prekršaji i izveštaji prekršaja na računaru kao i izvoz podataka za korišćenje u drugim računarskim aplikacijama. Uređaj daje mogućnost skidanja podataka sa neograničenog broja kartica vozača i tahografa, i jednovremenu obradu podataka za 5 vozila i 10 vozača. Cena ovog uređaja je 295 € u dinarskoj protivvrednosti.

Čitač je renomiranog proizvođača VDO.

Brošuru možete preuzeti ovde.

DLK Pro Download Key
DLK_Pro_Download_Key

DLK Pro Download Key je integrisani čitač podataka sa kartica vozača i digitalnog tahografa. Ovim uređajem ispunjavaju se pravne obaveze u pogledu preuzimanja podataka za sve digitalne tahografe dostupne na tržištu (kompatibilan sa 12 V i 24 V). Uređaj je veličine mobilnog telefona a na integrisanom 2.2 TFT ekranu osetljivom na dodir daje uvid u informacije o poslednjem preuzimanju podataka, podsetnik o isteku perioda za preuzimanje podataka kao i informacije o kapacitetu baterije i kapacitetu memorije. Integrisana punjiva baterija je u upotrebi kada preuzimate podatke sa kartice vozača i za prikazivanje podataka na ekranu. Baterija se puni USB konekcijom sa računarom. Cena ovog uređaja je 255 € u dinarskoj protivvrednosti.

Uređaj je renomiranog proizvođača VDO.

Brošuru možete preuzeti ovde.

SVE CENE SU BEZ URAČUNATOG PDV! NARUDŽBENICU PREUZMITE OVDE! doc