bsec urta105  uetr  komora logo 48

REZULTATI MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ČEŠKOM

U Pragu je 16. i 17. maja 2017. godine održan sastanak srpsko-češke Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj.

Dve strane su konstantovale da je uvođenje vremenskih dozvola na probnoj osnovi tokom 2016. godine veoma značajno i da je ovaj korak usmeren ka liberalizaciji pa je iz tog razloga srpska strana predložila da se kontigent vremenskih dozvola uvede na trajnoj osnovi i da se za početak poveća na 200 vremenskih dozvola.
Češka strana je rekapitulirala trenutne kontigente dozvola za dve strane, dogovorene tokom 2016. godine:

  • za srpsku stranu 17200 pojedinačnih dozvola za bilateralno/tranzitni prevoz i 200 pojedinačnih univerzalnih dozvola;
  • za češku stranu 12000 pojedinačnih dozvola za bilateralno/tranzitni prevoz 1150 pojedinačnih univerzalnih dozvola.

Češka strana je na zahtev srpske strane odobrila jednokratno povećanje broja bilateralno/tranzitnih dozvola za 1500 komada, pri čemu će dozvole biti dostavljene u drugoj polovini godine.Nakon duge diskusije dve strane su dogovorile preliminarni kontigent za 2018. godinu koji je isti kao i za 2017. godinu.

Oznake: mešovita komisija

Štampa El. pošta