bsec urta105  uetr  komora logo 48
 • Početak
 • DOGAĐAJI
 • SASTANCI U VEZI SA AKTUELNOSTIMA U OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
mt zabrane baner 728

SASTANCI U VEZI SA AKTUELNOSTIMA U OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Sa ciljem informisanja članova o aktuelnostima iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju i sagledavanja stavova članova u vezi sa raspodelom CEMT dozvola za 2018. godinu, Udruženje organizuje sastanke u Vrbasu, Čačku i Beogradu. 

Sastanci će se održati prema sledećem rasporedu:

 1. u Čačku, utorak, 26.09.2017. godine, u restoranu „Crystal“, Bulevar oslobođenja 17, sa početkom u 14h;
 2. u Vrbasu, četvrtak, 28.09.2017. godine, u prostorijama firme JUROŠEVIĆ MD DOO, Sivč Jovgena bb, sa početkom u 14h;
 3. u Beogradu, pri čemu će članovi o tačnom datumu, vremenu i mestu održavanja sastanka u Beogradu biti blagovremeno informisani.

Za sastanke je predviđen sledeći dnevni red:

 1. Matrica broja bodova za vožnje koje će biti obavljene CEMT dozvolama u 2018. godini;
 2. Umanjenje broja dozvola iz pojedinačnog plana za dodelu jedne CEMT dozvole (“plaćanje CEMT-a”);
 3. MT škola za obuku kadrova za posao vozača u međunaodnom transportu
 4. Ponude za zastupanje članova u procesima protiv Kartela proizvođača vozila
 5. Razno

Sastanci su otvoreni za sve prevoznike. Ujedno prevoznici i pre sastanaka mogu da daju svoje predloge i primedbe koje se odnose na tačku 1. i 2. dnevnog reda.

Do skorog viđenja.

Oznake: matrica pondera, sastanci po okruzima, MT škola

Štampa El. pošta