bsec urta105  uetr  komora logo 48

POZIV ZA III RADNU SEDNICU UPRAVNOG ODBORA U 2018. GODINI

Obaveštavamo članove da je III RADNA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA U 2018. godini zakazana za četvrtak, 27. septembar 2018. godine sa početkom u 14h, u prostorijama Udruženja.

Predloženi dnevni red je:

 1. Usvajanje dnevnog reda III sednice Upravnog odbora;
 2. Usvajanje Zapisnika sa II sednice u 2018. godine (naknadno će biti dostavljen članovima UO);
 3. Ekonomski položaj prevoznika:
  - Izveštaj sa održanih sastanaka sa Ministarstvom finansija;
  - Izveštaj sa održane protestne vožnje;
  - Budući koraci.
 4. Predlog vrste i broja dozvola za “plaćanje CEMT dozvole” za GP 2019.;
 5. Ponderi za vrednovanje obavljenih vožnji u 2019. godini;
 6. Razno.

 

 

Oznake: Upravni odbor

Štampa El. pošta