bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak

ZABRANA PUŠENJA U KABINI VOZILA U RUMUNIJI

zabranjeno pusenje Kako smo obavešteni od strane kolega iz Rumunije, 17. marta stupio je na snagu novi zakon o zabrani pušenja kojim su obuhvaćene i kabine motornih vozila. Naime, kabina se po ovom zakonu smatra mestom rada zaposlenog te mu se u skladu sa tim zabranjuje pušenje. Novčana kazna za fizičko lice kreće se od 100 do 500 leja, dok za preduzeća novčana kazna za prvi prekršaj iznosi 5.000 leja, za drugi prekršaj iznosi 10.000 leja a za treći prekršaj iznosi 15.000 leja.

Takođe, ovaj zakon predviđa da se nakon drugog prekršaja privremeno zabranjuje obavljanje delatnosti do otklanjanja uzroka za zabranu, dok se nakon trećeg prekršaja potpuno oduzima pravo na rad. Nije sigurno da li će se i na koji način ova kaznena mera odnositi na preduzeća uključena u međunarodni prevoz. 

Štampa El. pošta