bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA

Obaveštavamo Vas da je Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača („Sl. glasnik RS“, br. 106/2016) stupio na snagu 5. januara 2017. godine. Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Pravilnik je donet na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) kojim je propisano da ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača.

Pravilnikom je propisan izgled, sadržaj i način popunjavanja potvrde. Kada je u pitanju način popunjavanja, treba znati da se potvrda može štampati na memorandumu preduzeća i da se ne mora overavati pečatom preduzeća, s tim da se mora popuniti štampanim kucanim slovima, odnosno putem računara latiničkim pismom. Podaci koji se upišu u potvrdu ne smeju se menjati. Sva polja na Potvrdi moraju biti popunjena pre početka putovanja. Na kraju, važno je napomenuti da potvrdu potpisuju predstavnik prevoznika i vozač za koga se potvrda izdaje.

Obrazac Potvrde o aktivnostima vozača, možete preuzeti u sekciji za preuzimanje.

Oznake: potvrda, potvrda o aktivnostima vozača

Štampa El. pošta