bsec urta105  uetr  komora logo 48

SEKCIJA ZA PREUZIMANJE DOKUMENATA

Uputstvo sa merama zaštite od korona virusa preuzmite
Dokumenta u vezi bespravne naplate parkinga na GP "Horgoš" preuzmite
Dimenzije i mase vozila (Srbija)  preuzmite (samo za članove katancic). 
Obavezna oprema vozila (Srbija) preuzmite (samo za članove katancic).   
Obavezna zimska oprema za teretna vozila po zemljama preuzmite (samo za članove katancic)
EORI broj  detaljnije
Dnevnice za vozače:
UPUTSTVA I POTVRDE
Potvrda o odsustvovanju vozača (WORD file) preuzmite (samo za članove katancic). 
Uputstvo za vozače i firme o načinu izbegavanja kažnjavanja zbog ulaska ilegalnih migranata na putu ka Velikoj Britaniji preuzmite (samo za članove katancic).
Uputstvo za vozače o mogućim uzrocima  javljanja greške na OBU uređaju za belgijsku putarinu preuzmite (samo za članove katancic).

Uputstvo za vozače u vezi sa vremenima upravljanja, pauzama i odmorima:

JEDNOČLANA POSADA  preuzmite (samo za članove katancic)  (poslednja izmena 4.8.16.)

VIŠEČLANA POSADA preuzmite (samo za članovekatancic) (poslednja izmena 4.8.16.) 

Uputstvo – Evidentiranje vremena putovanja vozača do mesta preuzimanja i od mesta predaje vozila preuzmite (samo za članovekatancic).
Lista saveta za bezbedan utovar i obezbeđivanje teretapreuzmite (samo za članovekatancic).

Lista saveta za vozače - bezbedna i udobna vožnja  preuzmite (samo za članovekatancic).

Uputstvo za vozače o eko vožnji (PDF file) preuzmite.
Lista saveta za vozače i prevoznike - zimska sezona (PDF file) preuzmite (samo za članovekatancic).
Pregled informacija o obavezi posedovanja zimske opreme na teretnim vozilima po zemljama preuzmite (samo za članove katancic)

Najčešće postavljena pitanja i odgovori u vezi korišćenja analognog tahografa preuzmite (samo za članove katancic)

Zahtev za dobijanje potvrde o ispunjavanju tehničkih i tehničko-tehnoloških uslova koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila preuzmite (samo za članove katancic)
Dokument o kretanju otpada preuzmite (samo za članovekatancic).
Dokument o kretanju opasnog otpada preuzmite (samo za članove katancic)
Uputstvo za postavljanje registracione nalepnice za unutrašnje lepljenje u PDF formatu preuzmite
Uputstvo za skidanje registracione nalepnice za unutrašnje lepljenje u PDF formatu preuzmite
                                                                            preuzeto sa
www.mup.gov.rs

Uputstvo refakcija akcize – ko ima pravo i pod kojim uslovima (objavljeno 19.02.2019.) preuzmite

Obrazac REF-T

Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito sanitarnoj kontroli

Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fito sanitarnoj kontroli odeljenja za bezbednost hrane

Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli

Spisak roba sa tarifnim oznakama koji pri uvozu podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli

Važenje vozačkih dozvola R. Srbije u inostranstvu

Štampa El. pošta