bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

Naplaćeno

DUŽNIK

TRANSGLOBE DOO PANČEVO

Datum objavljivanja: 29.10.2018. POVERILAC ODGOVORNO LICE DUŽNIKA/KONTAKT OSOBA  UKUPAN IZNOS DUGA
Jurošević MD doo Vrbas Marijana Vukov 218.628,15 rsd
Datum prijave: 05.10.2018. Potraživanja su nastala 
(dospeće): 03.07.2018.

 NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo  Jurošević MD doo Vrbas

Štampa El. pošta