bsec urta105  uetr  komora logo 48

OSTALE USLUGE

DOZVOLE ZA ŠVEDSKU

Srpskom prevozniku koji obavlja prevoz robe za/iz Kraljevine Švedske potrebno je da poseduje CEMT dozvolu ili „specijalnu” pojedinačnu dozvolu.
Udruženje posreduje u pribavljanju ove „specijalne” pojedinačne dozvole koja se preuzima u Malmeu. Treba imati u vidu da procedura pribavljanja dozvole traje 3-4 radna dana te da je stoga potrebno ranije najaviti vozilo.
Dozvola je bilateralno-tranzitna (važi za obavljanje jednog prevoza za ili iz Švedske i nazad ili za jedan tranzit preko teritorije Švedske). Sve što je potrebno jeste da podnesete zahtev Sekretarijatu Udruženja dostavljanjem podataka o firmi, registarsku oznaku vozila kao i datum planiranog istovara/utovara, odnosno ulaska u Kraljevinu Švedsku.

Štampa El. pošta