bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • OSTALE USLUGE
  • OBUKA „Vremena upravljanja, pauza i odmora vozača i pravilna upotreba analognih i digitalnih tahografa“

OSTALE USLUGE

OBUKA „Vremena upravljanja, pauza i odmora vozača i pravilna upotreba analognih i digitalnih tahografa“

auto na lizing OBUKA:

„VREMENA UPRAVLJANJA, PAUZA I ODMORA VOZAČA I PRAVILNA UPOTREBA ANALOGNIH I DIGITALNIH TAHOGRAFA"

 

Udruženje u saradnji sa preduzećem Tahograf BG, ovlašćenim zastupnikom Continental VDO za Srbiju i Crnu Goru, sprovodi obuku o vremenima upravljanja, pauza i odmora vozača i pravilnoj upotrebi analognih i digitalnih tahografa
Kome je namenjena obuka?
Obuka je namenjena vozačima i zaposlenim licima u transportnim preduzećima koji su odgovorni za poštovanje propisa o vremenima upravljanja, pauza i odmora vozača i korišćenju tahografa.

Koji je cilj obuke?
Cilj je da se zaposleni obuče za pravilnu primenu propisa o vremenima upravljanja, pauza i odmora vozača i korišćenju tahografa i time poveća stepen poštovanja propisa, odnosno smanji verovatnoća plaćanja kazni za prekršaje utvrđene tokom nadzora koji je u poslednje vreme pojačan i na domaćim i na stranim putevima.

Program obuke:
1. Prikaz zakonskog okvira vremena upravljanja, pauza i odmora vozača i korišćenju tahografa, njegov uticaj na svakodnevne aktivnosti vozača i lica odgovornih za poštovanje propisa iz ove oblasti, kao i zakonita postupanja vozača i lica odgovornih za poštovanje propisa iz ove oblasti u različitim situacijama u kojima se vozač može naći
2. Pravilno korišćenje analognog tahografa, tahografskog listića i vođenje evidencija
3. Pravilno korišćenje digitalnih tahografa i tahografskih kartica, funkcionalnost, analiza izveštaja i ručni unos aktivnosti
4. Analiza podataka dobijenih očitavanjem digitalnih tahografa i tahografskih kartica
5. Prikaz i razjašnjenje najčešćih grešaka (kršenja propisa) u radu vozača koje za posledicu po pravilu imaju pokretanje prekršajnih postupaka protiv vozača ali i odgovornih lica kod prevoznika

Način sprovođenja obuke
Obuka je jednodnevna i sprovodi se u dva bloka od po 2,5 časa sa pauzom od 45 minuta.
Obuka se sprovodi u prostorijama udruženja ili u prostorijama prevoznika za grupe od minimalno 5 kandidata do maksimalno 12 kandidata.
Dan održavanja obuke zakazuje Udruženje ili se definiše u dogovoru sa kandidatima.

Cena obuke:
Cena obuke po kandidatu je 6.000 dinara bez PDVa ukoliko se obuka sprovodi u prostorijama Udruženja.
Ukoliko se obuka sprovodi u prostorijama prevoznika minimalni broj kandidata je 5.
Za nečlanove cene se uvećavaju za 50%.
U cenu je uključeno: izvođenje obuke, materijali, ulazno i završno testiranje, sertifikat o završenoj obuci i osveženje.

Prijave za obuku prima Sekretarijat Udruženja. Kontakt.

Štampa El. pošta