bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Ograničenje korišćenja CEMT dozvole: broj prevoza

Koliko vožnji se može obaviti CEMT dozvolom bez povratka u državu registracije vozila, odnosno u Republiku Srbiju?

Od 1. januara 2006. godine CEMT dozvolama može se obavljati prevoz pod uslovom da

  • nakon prve vožnje sa teretom između države osnivanja i druge države članice, prevoznik može obaviti još maksimalno tri vožnje sa teretom bez povratka u državu osnivanja,

Prazne vožnje van države osnivanja se ne broje jer se ne smatraju prevozom.

  • posle tih maksimalno tri vožnje sa teretom, vozilo se, puno ili prazno, mora vratiti u državu osnivanja.

Puna ili prazna vožnja koja se obavlja za ili u tranzitu kroz državu osnivanja smatra se povratkom.

Ukoliko se tranzitnom vožnjom potvrđuje povratak u državu registracije vozač treba da, u redu u koji unosi podatke o toj vožnji, u koloni "Posebna napomena" unese veliko slovo "T", kao i vreme i mesto ulaska na teritoriju države u kojoj je vozilo registrovano.
Važno je napomenuti da jedino Austrija, Grčka i Italija primenjuju ovo pravilo doslovno. Navedene tri zemlje kažnjavaju prevoznika ukoliko je prva vožnja između države osnivanja i druge države članice bez tereta. Sekretarijat ITF i druge države članice ističu da interpretacija Italije i Grčke, kojima se skoro pridružila i Austrija, u vezi sa prvom vožnjom sa teretom, nije u saglasnosti sa ministarskom odlukom iz 2005. godine niti sa tumačenjem člana 3.16. Uputstva od strane pravne direkcije OECDa.

Vrh strane

Štampa El. pošta