bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Korišćenje CEMT dozvola vozilima uzetim u zakup

 Da li CEMT dozvolu mogu koristiti vozila u zakupu?

Prevoznik kome je CEMT dozvola izdata može je koristi i za vozila koja su uzeta u zakup ili lizing bez vozača. Vozilo u zakupu mora biti na raspolaganju isključivo prevozniku koji ga je uzeo u zakup i njime mora upravljati vozač tog prevoznika. U vozilu se moraju nalaziti sledeći dokumenti:

  • Ugovor o zakupu ili lizingu, ili overeni izvod tog ugovora u kome su navedeni naziv zakupodavca, naziv zakupca, datum i period važenja ugovora i broj šasije vozila (VIN).
  • U slučaju kada vozač nije lice koje je zakupilo vozilo, Ugovor o radu vozača ili overeni izvod tog ugovora u kome su navedeni ime poslodavca, ime radnika i datum i period važenja ugovora ili skorašnji odsečak liste za platu.

Ako je potrebno, ekvivalentna dokumenta koja izdaju nadležni organi države članice, mogu da zamene gore navedena dokumenta. Uz ta dokumenta treba da budu priloženi i prevodi barem na engleski, francuski ili nemački.

Vrh strane

Štampa El. pošta