bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Koje su aktivnosti vozača koje beleži analogni tahograf

Koje su aktivnosti vozača koje beleži analogni tahograf?

Analogni tahograf beleži aktivnosti vozača na osnovu položaja preklopnika koji vozač izabere.

Preklopnik se nalazi na komandnoj tabli tahografskog uređaja i dostupan je i vozaču i članu posade. Postavljajući preklopnik u određeni položaj vozač izabira određenu aktivnost, definisanu odgovarajućim simbolom.

Svaki analogni tahograf beleži četiri aktivnosti vozača, i to:

 1. upravljanja vozilom,
 2. ostale radne aktivnosti - sve radne aktivnosti osim upravljanja vozilom, uključujući i sve poslove za istog ili drugog poslodavca, u ili izvan sektora transporta,
 3. raspoloživost – podrazumeva vreme, osim pauza, dnevnih i nedeljnih odmora, tokom koga vozač ne mora da bude na svom radnom mestu, ali mora da bude raspoloživ da započne ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem ostalih radnih aktivnosti (vreme kada vozač prati vozilo dok se prevozi trajektom ili železnicom, vreme čekanja na graničnim prelazima, kao i vreme tokom zabrana kretanja vozila, a u slučaju višečlanih posada, to je vreme provedeno na sedištu ili ležaju u kabini vozila koje je u pokretu),  
 4. odmor - je neprekidni vremenski period tokom koga vozač može slobodno da raspolaže svojim vremenom.

  Oznake tj. simboli koji se koriste kod analognih tahografa za označavanje aktivnosti vozača i članova posade su:

  • za upravljanje vozilom
  voznja
  •  za ostale radne aktivnosti
  ostale_rad.akt
  •  za raspoloživost
  raspolozivost
  •  za odmore i pauza
  odmor

   

  Većina analognih tahografa su „automatski“. Ovo znači da tahograf automatski beleži aktivnost „upravljanja vozilom“ kada je vozilo u pokretu, odnosno aktivnost na koju je postavljen preklopnik kada vozilo nije u pokretu.

  Ako analogni tahograf ima mogućnost beleženja aktivnosti višečlane posade, odnosno dva vozača, postoje dva preklopnika. Za člana posade tahograf može da beleži „ostale radne aktivnosti“, „raspoloživost“ ili „odmor“. U trenutku zamene vozača, tahografske listiće takođe treba zameniti. 

  Vozač je u obavezi da, pravovremenim i pravilnim postavljanjem preklopnika, omogući pravilno i tačno evidentiranje njegovih aktivnosti.

   Vrh strane

  Štampa El. pošta