bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Odgovarajući tahografski listić prema tipu analognog tahografa

Kako prepoznati koji tahografski listić odgovara kom tipu analognog tahografa?

Prema članu 6. stav 5. Pravilnika o načinu korišćenja tahografa („Sl. glasnik RS“, br. 43/2011) odgovarajući tahografski listić je listić koji ima:

 1. odobrenje tipa;
 2. odštampanu oznaku tipa tahografa ("e" oznaku i prve dve cifre u nastavku) u kojima listić može da se koristi; 
 3. gornju granicu mernog opsega brzine koja se poklapa sa najvećom dozvoljenom brzinom tahografa.

  Svi analogni tahografi imaju odobrenje tipa "e" (na primer e1 23) i maksimalnu brzinu Vmax koja je najčešće Vmax = 125 km/h. Ovi podaci se nalaze na pločici koja je vidljiva kada se otvori kućište tahografa ili modularna kaseta.

  Informacija o gornjoj granici mernog opsega brzine listića odštampana je na prednjoj strani tahografskog listića (vidi sliku 1a), dok su na poleđini tahografskog listića odštampane oznake tipa tahografa u kojima listić može da se koristi (vidu sliku 1b.).

  odg.tah_lisic

  Slika 1a Slika 1b

  Vrh strane

  Štampa El. pošta