bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Ručni unos aktivnosti na tahografski listić

Kada se vrši ručni unos aktivnosti na tahografski listić?

Kod većine tahografskih listića, najčešće na poleđini (zadnjoj strani), postoji prostor predviđen za ručni unos aktivnosti.

Vozač je u obavezi da ručno evidentira svoje aktivnosti u slučaju:

  • neispravnosti uređaja,
  • obavljanja drugih (ostalih) radnih aktivnosti dalje od vozila, ili
  • napuštanja i udaljavanja od vozila, kada ne može da koristi tahograf.

Prema članu 11. Uredbom o vremenima odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010) između ostalog propisano je da je, ukoliko je vozač upravljao vozilom obavljajući prevoze koji ne podležu pravilima o vremenu upravljanja, pauzama i odmorima, odnosno ukoliko je obavljao ostale aktivnosti osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o odsustvovanju vozača na definisanom obrascu. Potvrda o odsustvovanju vozača čuva se uz originalni tahografski listić. Zbog ovog pravila, neki prevoznici mogu zahtevati od vozača da, pre nego što mu izdaju Potvrdu, vozač ručno, na poleđini tahografskog listića, evidentira aktivnosti za koju mu se izdaje Potvrda.

rucni_unos_5

Slika 5. Primer ručnog unosa aktivnosti vozača zbog neispravnosti tahografa

Na slici 5. dat je primer ručnog unosa aktivnosti vozača zbog neispravnosti tahografa. Vozač je uočio neispravnost u 12h nakon čega je nastavio ručno da beleži svoje aktivnosti do 18.30h kada je završio radni dan. Vozač je takođe pribeležio i razlog ručnog unosa. Aktivnosti vozača pre nego što je uočena neispravnost beležio je tahograf na prednjoj strani tahografskog listića.

rucni_unos_6

Slika 6. Primer ručnog unosa aktivnosti vozača pre započinjanja dnevnog vremena upravljanja

Na slici 6. dat je primer ručnog unosa na poleđini tahografskog listića vozača koji je svoj radni dan započeo u 6h obavljajući ostale radne aktivnosti dalje od vozila i to do 7h. Vozač je završio svoj radni dan u 16h s tim što je od 15 – 16h obavljao ostale radne aktivnosti dalje od vozila. Aktivnosti vozača u periodu od 7 – 15h beležio je tahograf na prednjoj strani tahografskog listića.

 Vrh strane 

Štampa El. pošta