bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

SPETRA d.o.o.
Kragujevac

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 05.10.2010.
Datum prijave: 27.09.2010.

REMIKO DOO
Pančevo
Kojo Repac 289.527,56 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 08.07. i 11.07.2010. godine

Štampa El. pošta