bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ASTA-PRO d.o.o.
Zrenjanin

Datum objavljivanja: 22.09.2010.
Datum prijave: 14.09.2010.

LINOR LOGISTIC d.o.o.
Kelebija
Damarin Balog, Vesna Miljenović 166.287,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 24 i 28.6., 29.7.,2.8 i 13.8.2010. godine

Štampa El. pošta