bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

HRAS TRANSPORTd.o.o.
Stari Banovci

Datum objavljivanja: 02.08.2010.
Datum prijave: 20.07.2010.

TRANSPORT KOMERC MT doo
Zemun
Milanka Jovanović Ukupan dug 99.393,00 RSD, 7.9.10. uplaćeno 30.000 RSD, ostalo
69.393,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 16.06.2010. godine

Štampa El. pošta