bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

SMILJANIĆ KOMERC d.o.o.
Požega

Datum objavljivanja: 13.07.2010.
Datum prijave: 29.06.2010.

ISTL GmBH&Co KG
Traun, Austria
Goran Ivanović 900,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 22.03.2010. godine

Štampa El. pošta