bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

PARTNER MB d.o.o.
Valjevo

Datum objavljivanja: 05.07.2010.
Datum prijave: 25.06.2010.

EUROMILK
Skoplje, Makedonija
Goran 600,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 11.12.2009. godine

Štampa El. pošta