bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

MANKOM PETROVIĆ d.o.o.
Ada

Datum objavljivanja: 05.07.2010.
Datum prijave: 22.06.2010.

LN COMMERCE DOO
Beograd
Miloš Milosavljević 60.000,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 16.02.2010. godine

Štampa El. pošta