bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Koncern Srboexport
Obrenovac

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 04.06.2010.
Datum prijave: 17.06.2010.

NISSAL AD
Niš
Goran Vuković 279.172,66 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 20.03.2010. godine

Štampa El. pošta