bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

STEF TRANS d.o.o.
Čačak

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 13.05.2010.
Datum prijave: 05.05.2010.

CHADA MINITRANS DOO
Beograd
Vade Kostić 182.600,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 25.04.2008. godine

Štampa El. pošta