bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

STEF TRANS d.o.o.
Čačak

Datum objavljivanja: 13.05.2010.
Datum prijave: 05.05.2010.

GREEN-ŠPED agencija za posredovanje u drumskom prevozu
Beograd
Jasminka Mrčarica 33.380,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 23.01.2009. godine

Štampa El. pošta