bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

STEF TRANS d.o.o.
Čačak

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 13.05.2010.
Datum prijave: 05.05.2010.

TRANS SG SMILE DOO
Vranići, Čačak
Goran Smiljanić 315.128,79 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) u periodu od 11.06.2009. do 16.08.2009. godine

Štampa El. pošta