bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

START d.o.o.
Smederevo

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 13.05.2010.
Datum prijave: 05.05.2010.

BUSINESSMEN'S CLUB
Celje, Slovenija
Robert Rupnik 24.020,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) u periodu od 15.11.2009. do 30.01.2010. godine

Štampa El. pošta