bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ND TRANS d.o.o.
Subotica

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 10.05.2010.
Datum prijave: 23.04.2010.

GMT d.o.o. 
Kruševac
Tomislav Jakovljević 313.485,64 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 20.10.2009. godine

Štampa El. pošta