bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Maras doo
Užice

Datum objavljivanja: 23.04.2010.
Datum prijave: 15.04.2010.

GREEN-ŠPED agencija za posredovanje u drumskom prevozu
Beograd
Jasminka Mrčarica 117.426,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 20.03.2009. godine

Štampa El. pošta