bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Tim-Trade GVB
Raška

Datum objavljivanja: 23.04.2010.
Datum prijave: 15.04.2010.

BUSINESSMEN'S CLUB
Celje, Slovenija
Robert Rupnik 14.250,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) u periodu od 06.09.2009. do 23.11.2009. godine

Štampa El. pošta