bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

MBJ Komerc doo
Inđija

Datum objavljivanja: 23.04.2010.
Datum prijave: 14.04.2010.

MMS KOMPANI-BUDUĆNOST DOO
Arilje
Milivoje Trišić 329.934,75 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 08.10.2009. i 11.10.2009. godine

Štampa El. pošta