bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Jurošević MD
Vrbas

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 20.04.2010.
Datum prijave: 12.04.2010.

QUICK TOMASO PRIOGLIO DOO
Novi Beograd
Roberto Prioglio 30.000,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 18.08.2008. godine

Štampa El. pošta