U postupku

Napisano .

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Transport kombi AS doo
Krnjevo

Datum objavljivanja: 14.04.2010.
Datum prijave: 06.04.2010.

AMZ & S. RAMIĆ 
Konjic, BIH
Sejid Ramić 400,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 24.02.2010. godine

Štampa