bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Banex trans doo
Beograd

Datum objavljivanja: 08.04.2010.
Datum prijave: 30.03.2010.

GREEN-ŠPED agencija za posredovanje u drumskom prevozu
Beograd
Jasminka Mrčarica 16.771,91 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 15.12.2008. godine

Štampa El. pošta