bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Todorović trans doo
Čačak

Datum objavljivanja: 08.04.2010.
Datum prijave: 30.03.2010.

FUNGIS TD
Veles, Makedonija
Taska Atanasovska 800,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 01.02.2010. godine

Štampa El. pošta