bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

GR - tim doo
Subotica

Datum objavljivanja: 08.04.2010.
Datum prijave: 29.03.2010.

VENUS EXPORT-IMPORT doo
Knjaževac
Vesna Krstić 45.382,80 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 24.07.2009. godine

Štampa El. pošta