bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Koncern Srboexport
Obrenovac

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 06.04.2010.
Datum prijave: 19.03.2010.

SELENA doo
Kraljevo
Slađana Stefanović 177.702,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) u periodu od 08.05.2009. do 11.06.2009. godine

Štampa El. pošta