bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Translogistics AG
Beograd

Datum objavljivanja: 06.04.2010.
Datum prijave: 24.03.2010.

IGEAL OBERFLAECHENTECHNIKdoo
Beograd
Gordana Janković 187.425,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 26.09.2008. godine

Štampa El. pošta