bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

Koncern Srboexport
Obrenovac

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 29.03.2010.
Datum prijave: 19.03.2010.

PANAX doo
Ćićevac
Gordana Topalović 50.000,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 05.10.2009. godine

Štampa El. pošta