bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

KOLOS
Bačka Topola

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 19.03.2010.
Datum prijave: 10.03.2010.

ROYAL GSA DOO
Novi Beograd
Sanja Radivojević 235.232,00 RSD
-Potraživanja su nastala 21.12.2009. godine
(dospeće: 21.01.2010.)

Štampa El. pošta