U postupku

Napisano .

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

MBJ KOMERC
Inđija

Datum prijave: 02.02.2010.

TRANSPORT KOMERC MT doo
Zemun
G-dja Milanka Jovanović 232.702,42 RSD
-Potraživanja su nastala 25.06.2009.
(dospeće: 25.08.2009.)

Štampa