bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

SIM ŠPED Barič

Datum prijave: 07.11.2008.

GMT Kruševac Tomislav Jakovljević 224.305,00 RSD
-Potraživanja su nastala od  01.09.do 19.09.2008.godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo SIM ŠPED d.o.o

Štampa El. pošta