U postupku

Napisano .

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

KVATROTRANS Niš

Datum prijave: 01.10.2008.

DANSK MATERIALE IMPORT Bronshoj, Danska Joksim Joksimović 700.00 EUR
-Potraživanja su nastala 05.12.2006.

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo KVATROTRANS d.o.o

Štampa