bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

 

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

GOMID d.o.o.
Ivanjica

Datum objavljivanja: 22.10.2010.
Datum prijave: 13.10.2010.

REMIKO DOO
Pančevo
Kojo Repac 482.729,79 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) u periodu od 11.07. do 06.08.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo GOMID d.o.o

Štampa El. pošta