bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

INTERNACIONALŠPED d.o.o.
Valjevo

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 22.11.2010.
Datum prijave: 12.11.2010.

ELGRAD DOO
Ljubljana, Slovenija
kontakt: Marko 2.200,00 EUR
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 01.05.2009. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo INTERNACIONALŠPED d.o.o

Štampa El. pošta