bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ASTRA SB d.o.o.
Surčin

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 14.12.2010.
Datum prijave: 06.12.2010.

A.S.S.-TRANS DOO
Beograd
Jovanka Stojković 84.643,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 9. i 30.11.2008. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ASTRA SB d.o.o

Štampa El. pošta