bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ASTRA SB d.o.o.
Surčin

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 17.12.2010.
Datum prijave: 07.12.2010.

TRILOGI DOO
Sremska Mitrovica
Gospođinka Živković
128.612,06 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 16.11., 22.11. i 1.12.2009. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ASTRA SB d.o.o

Štampa El. pošta