bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ASTRA SB d.o.o.
Surčin

Datum objavljivanja: 17.12.2010.
Datum prijave: 07.12.2010.

LUGI TRANS DOO
Beograd
Milija Lugonja
266.593,00 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 25.7., 12.07. i 23.08.2010. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ASTRA SB d.o.o

Štampa El. pošta