bsec urta105  uetr  komora logo 48

U postupku

POVERILAC

DUŽNIK

ODG. LICA UKUPAN IZNOS DUGA

ASTRA SB d.o.o.
Surčin

U TOKU SUDSKI POSTUPAK!

Datum objavljivanja: 20.12.2010.
Datum prijave: 08.12.2010.

ALEKSANDAR ĐURĐIĆ PR radnja za organizaciju, posredovanje i prevoz robe u drumskom saobraćaju VIA TRANS
Niš
Aleksandar Đurđić
33.668,94 RSD
-Potraživanja su nastala 
(dospeće) 06.06.2009. godine

NAPOMENA: Za tačnost prijavljenih podataka odgovara isključivo ASTRA SB d.o.o

Štampa El. pošta